wszystko co powinniście wiedzieć o kotwach stalowych

Kotwy stalowe

zastosowanie, montaż, specyfikacje techniczne

26th

Kwiecień

2013

0

Kotwy stalowe – co warto o nich wiedzieć?

Kotwy murłatowe, „elki”, złącza typu L, kotwy stropowe, śruby fundamentowe, śruby murłatowe, kotwy budowlane dachowe to najczęściej pojawiające się na rynku nazwy określające kotwy stalowe.

Kotwy stalowe to elementy systemów zamocowań stosowane w szerokim zakresie w budownictwie, najczęstszym ich

Czytaj całość ...
Komentarze:

0 Comment

kategoria wpisu: Rodzaje kotew

25th

Czerwiec

2010

0

Obciążenie wyrywające kotwy

Siła obciążeniowa wyrywająca działa równolegle do osi kotwy. Wpływ na nośność kotwy ma zarówno głębokość zakotwienia, rozstaw mędzyosiowy kotew, jak i odległość od krawędzi.

Przez głębokość zakotwienia rozumie się odległość między górną krawędzią nośnej części kotwy a dolną krawędzią części …

Czytaj całość ...
Komentarze:

0 Comment

kategoria wpisu: Parametry kotew

25th

Czerwiec

2010

0

Rozstaw kotew stalowych w podłożu

Biorąc pod uwagę wielkości naprężeń wywoływanych przez rozprężenie kotwionych łączników oraz obciążenia, do przeniesienia których kotwy te są przeznaczone, należy przy ustalaniu danych technicznych dotyczących nośności każdego poszczególnego produktu mieć wzgląd na następujące cechy:

  • – minimalną grubość podłoża (determinowaną przez
Czytaj całość ...
Komentarze:

0 Comment

kategoria wpisu: Rodzaje kotew

25th

Czerwiec

2010

0

Dobór grubości ocynku w zależności od warunków atmosferycznych

Korozja atmosferyczna uzależniona jest od intensywności występowania poszczególnych związków chemicznych w powietrzu. Mieszanina tlenu, wilgoci i zanieczyszczeń przemysłowych, głównie związków chloru i siarki, atakują i niszczą metale i stopy. Można tu wyróżnić sześć zasadniczych typów atmosfery.

TYPY ATMOSFERY Minimalna warstwa
Czytaj całość ...
Komentarze:

0 Comment

kategoria wpisu: korodowanie kotew

25th

Maj

2010

0

Korozja a wybór odpowiednich kotew

Korozją nazywamy ogół zjawisk i procesów niszczących mikrostrukturę materiału, które w efekcie powodują jego rozpad. Korozja wywoływana jest przez elektrochemiczne i chemiczne reakcje materiału z innym materiałem lub otaczającym środowiskiem.
Pierwszym etapem następującej korozji, którym możemy zaobserwować są występujące na …

Czytaj całość ...
Komentarze:

0 Comment

kategoria wpisu: korodowanie kotew

18th

Maj

2010

0

Montaż kotew stalowych

Kotwy stalowe to bardzo trwały materiał, dzięki któremu możliwe jest mocowanie w zróżnicowanych powierzchniach na tyle trwałe, że pozwalające na dosyć duże obciążenia, zależnie od materiału, w którym kotew jest mocowana oraz samych parametrów kotwy – należy pamiętać, że nadaje …

Czytaj całość ...
Komentarze:

0 Comment

kategoria wpisu: Rodzaje kotew

25th

Styczeń

2010

0

Kotwy stalowe

Kotwy stalowe to elementy złączne mocowane głównie w betonie służące do przenoszenie dużych obciążeń statycznych.
Kotwy rozporowe (nazwa wymienna) można podzielić w zależności od konstrukcji na kilka podgrup:

  • Kotwy jedno-rozporowe: kotwa rozpierana jest przez tulejkę w jednym miejscu.

    Kotwy jednorozporowe

    Kotwy jednorozporowe

Czytaj całość ...
Komentarze:

0 Comment

kategoria wpisu: Rodzaje kotew

Zobacz także:Warto wiedzieć: gdzie stosować stalowe kotwy rozporowe

Należy pamiętać, że przy montażu z zastosowaniem kotew rozporowych występują duże siły rozpierające. Fakt ten ogranicza użycie kotew stalowych do mocowania w twardych jednolitych materiałach takich jak: beton zwykły o klasie nie niższej niż C20/25, kamień naturalny o zwartej strukturze, cegła pełna ceramiczna. Należy również, bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów kotew odnoszących się do minimalnych krawędzi i gęstości kotwienia w materiale. W przypadku występowania dynamicznych sił działających na zakotwiony element również należy sprawdzić zalecenia montażowe producenta.

Warto wiedzieć: jak montować kotwy rozporowe

Otwór w podłożu należy wiercić prostopadle do jego powierzchni. Kotwa rozporowa powinna dać się wprowadzić w wykonany otwór lekkimi uderzeniami młotka. Montaż kotwy powinien być wykonany przy użyciu klucza dynamometrycznego. Należy zwrócić uwagę, aby po rozprężeniu łącznika podkładka pod nakrętkę była silnie dociśnięta do mocowanego elementu. Dokręcenie nakrętki powoduje przesuwanie się na zewnątrz otworu, rozwieranie porozcinanych części tulei na powierzchni stożka rozpierającego i powstanie trwałego zakotwienia łącznika. Parametry montażowe powinny być dostarczane przez producentów kotew.

copyright 2010